Byggplanerna inleds med en geoteknisk undersökning

26 februari 2022
Jenny Olsson

Oavsett om du är en privatperson som ska bygga ett hus eller en pool eller ett företag som planerar ett helt bostadsområde så är en geoteknisk undersökning en väldigt viktig del av bygget. Geogrund är det ledande företaget i Stockholms län som utför dessa markundersökningar och ser till att byggnaderna står säkra i många år framöver. Med lång erfarenhet, gedigen kompetens och rätt maskiner för jobbet så är Geogrund ett företag att lita på i branschen.

Syftet med en geoteknisk undersökning är att skaffa sig tillräckligt med kännedom om variationer, jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och jordegenskaper för att förbereda för optimala förhållanden för det planerade bygget. Det hela går till så att man provborrar med bandburna borrvagnar där man i ett antal punkter registrerar en mängd olika parametrar som sedan ligger till grund för en rapport som kunden erhåller. 

geoteknisk undersökning

Geogrund är ledande i sin bransch och man håller till i Stockholms län där man har lämnat gott om nöjda kunder efter sig. Man samarbetar med många av de största hustillverkarna som endast har gott att säga om företaget som år efter år levererar jobb av absoluta toppklass. Geogrund har stor erfarenhet av markundersökningar och det finns otroligt god kompetens i företaget och utöver det så har man rätt maskiner för jobben. Geogrund har två borrmaskiner i olika storlekar vilket gör att de alltid kan välja den bäst anpassade maskinen till varje jobb. Det i sin tur gör att arbetet blir väldigt kostnadseffektivt vilket alltid är till fördel för kunden. 

Det går alltid bra att kontakta Geogrund med frågor, stora som små. Via hemsidan kan man kontakta dem med sina frågor och vill man ha ett prisförslag så skickar man in en förfrågan och får därefter skicka in lite uppgifter. Därefter återkopplar företaget så snart som möjligt och ni kan inleda ett framgångsrikt samarbete. 

Fler nyheter