På nittiotalet bestämde man sig för att börja forska på substanser som utvinns ut hampan, eller cannabisen. Det hade talats mycket gott om de välgörande effekter som man kunde få och nu ville man gå till botten med frågan. Men det stötte i början på mycket motstånd då cannabis är så förknippat med den psykoaktiva substansen THC, som även den utvinns ur plantan. Med tiden har man dock kunnat utvinna CBD, en substans som idag till och med används i mediciner för att lindra MS och vissa typer av epilepsi. Det har öppnat dörrar för en bredare användning av CBD-olja och andra liknande produkter.

 

Noggrannhet och kunskap

För att få fram den perfekta CBD-oljan så krävs det att hela ledet från frö till färdig produkt på hyllan genomgår kontroller och följer riktlinjer. Om man vill odla hampan så ska man få ett godkännande från Jordbruksverket. Då är det ändå en specifik typ av hampa som får odlas, en slags hampa som har mycket låga halter av THC. 

När produkten är klar, men innan den får ställas på hyllan, sker ytterligare en kontroll av en utomstående kontrollant. Det är viktigt att produkten inte innehåller THC och att koncentrationen av CBD är på rätt nivå. Koncentrationen är mycket viktig för att konsumenten ska få den föreskrivna dosen.

 

En förbättrad hälsostatus

Såväl Läkemedelsverket som onlinebutiker, som exempelvis https://raworganics.se/collections/cbd-olja och https://cbdoljainfo.se/cbd-olja-vad-aer-det/, är noga med att påtala att CBD-olja inte botar sjukdomar. Det är inte heller en produkt som ska användas som behandling eller diagnostisering. Vid sådana behov är det en läkare som ska besökas. Däremot kan man få en lindring av smärta och stress. 

Det talas även om andra fördelar, som ett högre välbefinnande, ökat immunförsvar, inflammationsdämpande effekter med mera. Effekten kommer efter endast trettio minuter och varar i upp till fem timmar.