Som ägare eller inköpsansvarig på en skidanläggning är du förstås den som fattar beslut om inköp av nya maskiner. Som sköter avräkningar på investeringar med stöd från ekonomiansvarig osv. Beroende på storleken på ert bolag, är olika många funktioner involverade. De som kör pistmaskinerna är en högst relevant röst i beslutet. Vad funkar, vad är ergonomiskt korrekt och vad ger bäst resultat i just era backar.

Att skriva av stora investeringar i bokföringen är ekonomens expertis och inget gemene man ger sig på att tänka ut. Men hur som helst kommer dagen då en gammal maskin ska avyttras eller skrotas och nya köpas in. Hur fattar ni era beslut?

 

Prestanda och funktioner

Vad är de viktigaste funktionerna som er nya maskin ska fylla? Pista backar och spår? Ska er nya pistmaskin även klara funparks, hopp och mer avancerade delar i anläggningen? Hur stor kan den då vara och hur tung? Är det en maskin ni behöver eller flera olika? Börja med att se till vad ni kan skapa, vad ni vill göra med er anläggning.

Vilken är er målgrupp och vad lockas de av? Vad kan ni skapa som era konkurrenter inte har? Är pistmaskinen en nyckel till dessa nya möjligheter? Kan ni skapa åkattraktioner som ingen annan har? Vilka maskiner och resurser kräver det och hur lång tid tar det att räkna hem en sån investering?

 

Smarta investeringar

När ni benat ut er potential och era starka konkurrensfördelar samt gjort de ekonomiska kalkylerna är det dags att kontakta firman som levererar rätt märke på pistmaskiner. Hur kan de bemöta era behov och krav och vad kan de erbjuda för att ytterligare förhöja resultatet av investeringen? 

Förutom själva pistmaskinerna kanske ni behöver nya programvaror för planering av hela skidanläggningen och av maskinparken. Har er leverantör även den typen av produkter och tjänster?