I dagens trafikmiljö finns det ofta problem med framkomlighet. I och med att vägnätet ständigt behöver expandera och förbättras pågår ständiga vägarbeten i alla delar av landet. De åtgärder som behöver utföras för att expandera vägar medför alltid tillfälliga problem. Vägbanor behöver spärras av för allas säkerhet och för att ge plats för skyddszoner. Liknande situationer uppkommer när befintliga vägar och gator behöver översyn och reparation. Väder och vind såväl som fordon sliter på vägbanor och asfalt. Reparationer är då nödvändiga ur säkerhetssynpunkt. Vägar breddas, byggen förbereds och allt kräver säkra utrymmen för de som arbetar. Även för trafikanter behöver det ordnas säkra passager.

Skyddsbarriärer ger säkra zoner

Det är förstås helt nödvändigt med säkra arbetsplatser för de som arbetar i dessa situationer. Det är däremot inte helt enkelt att åstadkomma alla gånger. Ofta är det begränsat med plats för både arbeten, personal och trafikanter. Arbetet måste utföras och detta på ett säkert sätt.

Lösningen är naturligtvis skyddsbarriärer. Hur fungerar detta? Skyddsanordningar i Stockholm är lättast att hyra som en tjänst. Det bästa är då att ta kontakt med en lämplig och kompetent firma och tillsammans hitta en bra lösning. När ett erfaret företag ser vad arbetet består av hjälps ni åt med att arbeta fram lösningar.

En kombination av hjälpmedel

En smart och säker lösning består av flera komponenter. Den första handlar givetvis om skyltar som aviserar att arbete kommer att pågå. Dessa måste finnas med rejält avstånd till själva arbetet. Därefter skapar man helt enkelt en fredad zon med hjälp av betongelement. De placeras ut så att marginaler ges för att arbete ska kunna utföras. Nu har rum och arbetsro skapats med enkla medel. För trafikanternas del är skyddsbarriärer utformade för att åstadkomma minimal skada även på påkörande fordon. En smidig lösning är att hyra ett helt paket från exempelvis: http://www.hhrental.se/.