Ett invaliditetsintyg kan ge dig ersättning

05 mars 2021
william eriksson

Har du varit med om en bilolycka eller en svår sjukdom? Har du haft sådan otur att dina skador gett dig bestående men? Besvär och krämpor kan kännas hopplösa, men om du har en olycksfallsförsäkring så har du möjlighet att ansöka om ersättning för medicinsk invaliditet. Oavsett om det är en fysisk eller psykisk skada som har gett dig en bestående funktionsnedsättning så kan du få stöd.

 

Plåster på såren i form av ekonomiskt stöd

Ett år efter att olyckan inträffat är det dags att börja utreda om de bestående besvären du har fått kan ersättas ekonomiskt. Det är ditt försäkringsbolag som är ansvariga för processen. Första steget är att boka en tid hos en specialist för att få ett invaliditetsintyg utfärdat. Intyget blir tillsammans med din journalkopia och eventuella röntgenplåtar det som försäkringsbolaget tittar på när de tar sitt beslut. Hur mycket ekonomiskt stöd du kan få räknas ut beroende på hur hindrande din funktionsnedsättning är, i kombination med vad du haft för försäkringsbelopp. 

 

 

En grundlig undersökning är avgörande

Den specialist du träffar är oftast en läkare med ortopedisk inriktning. Där blir du som drabbad både intervjuad och grundligt undersökt. Ortopeden kollar efter fysiska och psykiska nedsättningar som blivit till permanenta problem i vardagen. Det kan till exempelvis handla om känselbortfall, ömhet, tecken på förslitningar i leder eller problem med rörlighet och styrka. Vanliga orsaker är frakturer i hand- och fotleder. 

Det är viktigt att utredningen som ligger till grund för intyget blir ordentligt gjord. Alla bestående medicinska besvär som uppkommit på grund av olyckan noteras av läkaren som genomför undersökningen och förmedlas sedan vidare till försäkringsbolaget. Glöm inte att det är din rätt som försäkringskund att få stöd och hjälp. Det är nämligen din tur i oturen att du en gång i tiden varit smart nog att skaffa en olycksfallsförsäkring.

Fler nyheter