High vacuum pumps – Vad är det?

29 juli 2022
Camilla Holmgren

editorial

Vad är en högvakuumpump?

Högvakuumpumpar är anordningar som använder en pump för att skapa ett vakuum över det atmosfäriska trycket. Högvakuumpumpar används inom en mängd olika branscher, bland annat inom medicin, livsmedelsbearbetning och tillverkningsindustrin. I denna artikel kommer vi att diskutera hur högvakuumpumpar fungerar och vad de används till.

Högvakuumpumpar fungerar genom att använda en pump för att avlägsna gasmolekyler från en förseglad behållare. Den resulterande tryckminskningen i behållaren skapar ett vakuum. Högvakuumpumpar kan användas för att skapa vakuum i både små och stora behållare.

Vad används en högvakuumpump till?

Högvakuumpumpar används inom många olika branscher. Vanliga användningsområden för högvakuumpumpar är följande:

– Medicin: Högvakuumpumpar används i en mängd olika medicinska tillämpningar, inklusive blodtransfusioner, dialys och vakuumassisterade leveranser.

– Livsmedelsindustrin: Högvakuumpumpar används inom livsmedelsindustrin för att avlägsna luft från förpackningar före förslutning. Detta bidrar till att förlänga livsmedlens hållbarhet genom att förhindra att de förstörs.

– Tillverkning: Högvakuumpumpar används i tillverkningsindustrin för att skapa en ren miljö för processer som målning och svetsning.

Det finns många olika typer av högvakuumpumpar på marknaden. Den vanligaste typen av högvakuumpump är den roterande lamellpumpen. Roterande lamellpumpar fungerar genom att använda lameller för att pumpa ut gas ur ett förseglat vakuum.

High vacuum pumps

Var kan du finna high vacuum pumps?

Advanced vacuum är en ledande leverantör av högvakuumpumpar på den nordiska marknaden. Företaget grundades år 1993. De erbjuder en mängd olika modeller av turbomolekylära högvakuumpumpar och diffusionspumpar för att möta sina kunders behov. De har också tagit fram en unik regenerativ pump med en axel och Holweck-primärpumpar. Advanced vacuum erbjuder ett brett utbud av produktlösningar, från livsmedelsförpackningar till rymdvetenskap.

Fyra typer av högvakuumpumpar erbjuds via Advanced vacuum: turbomolekylär, EPX, diffusion och högvakuumpump med förstärkare för ångor. Advanced vacuum erbjuder också en rad andra produkter såsom till exempel högvakuumkammare och högvakuumventiler. Med sitt breda sortiment hjälper Advanced Vacuum sina kunder att hitta rätt modell utifrån behov.

Fler nyheter