Kaffe och vatten på kontoret

En passande interiör, rätt belysning och välfungerande ventilation är tre faktorer som anses vara grundläggande för ett bra arbetsklimat. Något som kanske få uppmärksammar men som absolut bör ses som en grundsten i det här sammanhanget är givetvis den stora och goda koppen kaffe. Utan kaffe kommer inget kontor i Sverige fungera som det ska. Svenskar är en av världens största kaffekonsumenter och det spelar visserligen stor roll. Mörkret och det kalla vädret gör vårt kaffebehov större än andra länders.  

Till kaffekoppen ska man alltid försöka dricka vatten. Det sägs att kaffe är vätskedrivande och man behöver dricka minst två glas vatten om en kopp kaffe lyckas slinka ner. Följaktligen är det två typer av obligatoriska dryck som ett kontor ska förses med, och det är rätta mängder av kaffe och vatten.

  

Uthyrning av kaffemaskiner                                                            

För de företag som inte har tid eller lust att köpa kaffe-, och vattenmaskiner finns det en optimal lösning och det är att hyra in allt som behövs. Kaffemaskiner uthyrning i Örebro hittar du till exempelvis hos det här företaget https://www.docucraft.se.

Gäller det ett Stockholmskontor är urvalet av firmor som man kan hyra ifrån betydligt större. Är det en bra idé att hyra en kaffemaskin istället för att köpa en egen? Svaret är inte entydigt. Beslutet grundas på företagets egna behov och preferenser. En stor fördel med en inhyrning är att företaget inte behöver sköta eller underhålla maskinen.

 

 

Stort utbud vid uthyrning

Vilken typ av kaffemaskin behöver ditt kontor? Stor, liten, espresso eller en sådan där det finns ännu flera varianter med mjölk och skum inblandade?

Utbudet är stort, varierande och de flesta företag försöker locka till sig kunder med ett sortiment täckande allas smaker och preferenser.

En stor fördel är att uthyrningsfirman även sköter all leverans av kaffe som kan kompletteras med vatten, kakor och även kontorsmaterial.