Specialiserade kemianalyser behöver rätt material och rätt leverantör. Kapillärer, ultrarent vatten och pålitliga fasmodifierare är viktiga faktorer för den som gör HPLC, det vill säga högupplösande vätskekromatografi. Det är en metod för att analysera läkemedel, droger eller gift. Även miljögifter och brandfarliga vätskor kan komma ifråga för granskning.

Metoden är den mest avancerade, ibland räcker det med tunnskiktskromatografi eller gelfiltrering för vattenrening eller vid sökning efter orenheter i läkemedel. Det är naturligtvis viktigt att ha rätt apparater, labbutrustning och mjukvara för bästa resultat. Mer information och kontaktuppgifter kan du hitta här: https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions_analytical_hplc_and_uhplc.

 

Metod under ständig utveckling

Det finns självklart ett behov av mer forskning och utveckling av den här tekniken. Även om den är och har varit ett beprövat sätt att göra viktiga analyser under en lång tid nu. Många hoppas på ett samarbete och utbyte mellan olika branscher och med akademin. Ett sådant skulle också leda till att öka intresset bland studenter att satsa på en karriär inom området.

Även om det inte låter självklart, så finns det likheter mellan läkemedel och kemiindustri, exempelvis utvecklingen mot Artificiell Intelligens, robotar och automatisering. Därför skulle de dra nytta av nya kunskaper och innovationer. 

På en skärm nära dig

Många är nyfikna på hur polisen jobbar med mordutredningar och jakt på bovar. Går det till som vi ser i kriminalserier och filmer? Svaret är ofta ja. Intresset för kriminalteknik och forensics har ökat på senare år tack vare alla fiktiva utredningar vi kan ta del av.

Men även om vi ofta ser mordfall så handlar det också om utredningar rörande narkotikakarteller, terrorism och mycket mer. Högupplösande vätskekromatografi är en viktig kriminalteknik, inte minst i fall där det handlar om narkotikahandel. En fördel är att ytterst små prover och spårmängder kan analyseras och bli viktiga bevis eftersom tillverkningsmetoden av droger eller läkemedel då går att spåra.