Trädfällning i Uppsala

26 oktober 2021
jonas olsson

Att ta ner träd är ett omfattande arbete som också innefattar vissa risker. De flesta som någon gång har varit med om en trädfällning Uppsala brukar också förvånas över mängden material som måste tas omhand efteråt. Ska man dessutom återplantera eller kanske bygga på platsen måste man också ta bort stubben. Har man inte tillgång till en stubbfräs måste man gräva bort den, vilket tar betydligt längre tid än själva trädfällningen. 

Innan man fäller ett träd måste man analysera riskmomenten. Finns det risk för att trädet kan falla över en byggnad eller på något annat sätt skada omgivningen och människor runt omkring? I så fall kan man inte fälla trädet i ett enda stycke utan måste ta ner det i sektioner. Är det ett stort träd måste man använda sig av en kranbil för att få ner trädet och de olika delarna. Men om trädet står svårtillgängligt och det inte finns plats för en kranbil måste man i stället klättra upp i trädet och därifrån såga det i sektioner.

 

 

Anlita ett seriöst företag med ordentliga försäkringar

Lite mindre träd kan man många gånger klara att fälla själv tillsammans med en vän eller granne. Men normalstora och större träd måste man ha hjälp av en arborist för att ta ner. En klassiker är annars att trädet faller över elledningarna och man får sedan stå för reparationskostnaderna. Bättre är då att ta hjälp av ett professionell företag specialiserat på trädfällning och trädvård. De är dessutom fullt försäkrade och har de maskiner som krävs för att jobbet ska gå smidigt.Innan man kontaktar en professionell trädfällare och ber om en offert kan det vara bra att fundera över hur mycket hjälp man behöver. Vill man också ha hjälp med att frakta bort trädet eller kanske få det sågat till ved? Och vill man även ha marken återställd genom stubbfräsning? 

Fler nyheter