Viktigt att veta vad kunderna tycker

20 oktober 2019
patrick pettersson
Viktigt att veta vad kunderna tycker

Att ha nöjda kunder är vad många leverantörer av varor och tjänster säger sig vilja uppnå. Med all rätt då en nöjd kund gärna kommer tillbaka. Men hur vet man om kunderna är nöjda eller vad man själv kan göra för att de skall bli det i än högre grad? Det är ett stort och viktigt område där arbetet egentligen börjar långt innan kunden gör ett köp. Att arbeta aktivt med undersökningar på marknaden gör att man bättre har koll på vad som efterfrågas. När man sedan bättre fyller kundens behov kan kundnöjdheten öka. Även det går att ta reda på i olika undersökningar.

 

Väl utförda undersökningar ger fler nöjda kunder

Men att själv genomföra undersökningar av marknad och kundnöjdhet är tidskrävande. Dessutom vill man ha så sakliga och objektiva svar som möjligt, vilket kan vara svårt att få om man ställer frågorna till kunden själv. Att ta hjälp av ett företag som genomför marknadsundersökningar och som är experter på att mäta kundnöjdhet är en investering som lönar sig. När man gör NKI-undersökningar används väl utarbetade metoder. Med hjälp av exempelvis enkäter eller intervjuer får man fram data som efter sammanställning och analys ger ett nöjd-kund-index. Genom att upprepa undersökningar kan man se trender och utifrån det sedan göra förändringar.

 

Våga ställa frågan

Är man verkligen intresserad av att ha nöjda kunder är det nödvändigt att faktiskt ställa frågan. Svaren man får är ovärderlig kunskap för att kunna bemöta sina kunder på bästa sätt. Och för att kunna erbjuda sådana produkter eller tjänster de frågar efter. Att planera och genomföra undersökningar kräver kunskap. Likaså att analysera svaren. Genom att anlita experter på området kan man vara trygg med att hela processen är kvalitetssäkrad. Samtidigt som man själv som företagare kan ägna sig åt det man gör bäst: att få fler nöjda kunder.

Fler nyheter